Przetargi

27 sierpnia 2019 09:59 | Przetargi

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.07.2019 r. na dobudowę altany drewnianej do istniejacego budynku remizy strażackiej w Kołaczkowie.

Gmina Kołaczkowo informuje, iz zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2019 roku zostało unieważnione.

czytaj więcej

12 czerwca 2019 12:12 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

FEZP.271.8.2019, Kołaczkowo, dnia 12 czerwca 2019 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo,...

czytaj więcej

03 czerwca 2019 14:22 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowosci Kołaczkowo, ul. Polna”.

czytaj więcej

28 maja 2019 13:36 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na "Budowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna ". Ogłoszenie nr 553219-N-2019 z dnia 28.05.2019 r.

czytaj więcej