Przetargi

27 listopada 2019 15:52 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.:,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo" Ogłoszenie nr 628627-N-2019 z dnia 2019-11-2

czytaj więcej

25 listopada 2019 17:32 | Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki ul. Pocztowa i Szkolna"

Kołaczkowo, dn. 28.11.2019 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna.” Uzasadnienie faktyczne i prawne:

czytaj więcej

19 listopada 2019 14:09 | Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na rok 2020 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.11.2019 r., Gmina Kołaczkowo udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843...

czytaj więcej