Przetargi

05 grudnia 2017 08:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przeatr nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

czytaj więcej

13 listopada 2017 12:59 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Ubepieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

26 października 2017 14:05 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017, poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert na „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

20 października 2017 14:34 | Przetargi

Pytania do przetargu nieograniczonego na ubepieczenie mienia

Gmina Kołaczkowo na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy...

czytaj więcej

20 października 2017 09:30 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn."Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017,poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

13 października 2017 11:21 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego pn.Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Kołaczkowo 2017.10.13 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Wpłynęło 8 ofert: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana ce

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Wpłynęły 3 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana...

czytaj więcej

11 października 2017 10:15 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na lata 2018-2020

nr ogłoszenia 600304-N-2017 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia...

czytaj więcej

02 października 2017 09:39 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

28 września 2017 10:31 | Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Przedmiot przetargu: Autobus szkolny stanowiący mienie Gminy Kołaczkowo Sprzedający: Gmina Kołaczkowo, pl Wł. Reymonta 3, 62 -306 Kołaczkowo tel. 61 4385324 Termin przetargu: 11 października 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie pl. Wł. Reymonta 3,...

czytaj więcej