Przetargi

18 stycznia 2018 11:01 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"

czytaj więcej

18 grudnia 2017 12:10 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

12 grudnia 2017 11:32 | Przetargi

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Dnia 6 grudnia 2017 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” następującej treści: Składamy kilka pytań odnośnie procedury przetargowej „Dostawa oleju opałowego dla...

czytaj więcej

05 grudnia 2017 08:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przeatr nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

czytaj więcej

13 listopada 2017 12:59 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Ubepieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

26 października 2017 14:05 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017, poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert na „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

20 października 2017 14:34 | Przetargi

Pytania do przetargu nieograniczonego na ubepieczenie mienia

Gmina Kołaczkowo na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy...

czytaj więcej