Przetargi

23 sierpnia 2018 11:19 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonym pn. Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo.

Kołaczkowo, dnia 23 sierpnia 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych...

czytaj więcej

06 sierpnia 2018 14:50 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. .: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

czytaj więcej

20 lipca 2018 07:12 | Przetargi

Zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa "Reymont" zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na "Budowę miejsca czynnego wypoczynku w Kołaczkoiwe", w terminie do dnia 30.07.2018 r. zgodnie z załącznonym kosztorysem ofertowym.

czytaj więcej

13 lipca 2018 14:49 | Przetargi

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zagospodarowanie - modernizacji i adaptacji zaplecza kompleksu świetlicowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieganowie gm. Kołaczkowo w terminie do dnia 20.07.2018r. zgodnie z załącznym kosztorysem ofertowym. Projekt...

czytaj więcej

13 lipca 2018 14:42 | Przetargi

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na budowę wielopokoleniowej strefy aktywności likalnej w miejscowości Gałęzewice gm. Kołaczkowozgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Termin składania ofert mija dnia 20.07.2018 r.

czytaj więcej

12 lipca 2018 12:14 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +.

Kołaczkowo, dnia 12 lipca 2018 r. FEZP.271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w pos

czytaj więcej

04 czerwca 2018 14:20 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej