Przetargi

26 stycznia 2017 12:44 | Przetargi

Wstepny plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 (art. 13a ustawu Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Wstępny plan zamówień Gminy Kołaczkowo na rok 2017, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm) 1.Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w roku 2018 •przewidywany termin wszczęcia postępowania...

czytaj więcej

25 stycznia 2017 07:52 | Przetargi

Sprostowanie

W informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wystapił czeski błąd w nazwie oferenta. Oferta nr 5 zosłała złożona przez firmę Strabag. Za zaistniałą omykłę w przestawieniu liter serdecznie przepraszamy.

czytaj więcej

18 stycznia 2017 12:13 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

18 stycznia 2017 09:56 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowych

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje o rozsrzygnięciu zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi: Część I - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki- 0,600 km Część II - Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo 0,303 km...

czytaj więcej

09 stycznia 2017 13:33 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp publikuje na stronie informacje z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo". Treśc informacji do pobrania w załączniku. Uwaga!!! ...

czytaj więcej

05 stycznia 2017 13:49 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Kołaczkowo ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami drogowymi : Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo

czytaj więcej

05 stycznia 2017 08:22 | Przetargi

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn Budowa dróg gminnych ul. Sokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Dnia 3 stycznia 2017r. o godzinie 13:38 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo” następującej treści: Pytanie...

czytaj więcej