Przetargi

25 lipca 2016 13:44 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Piaskowa

Kołaczkowo: Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Piaskowa Numer ogłoszenia: 154301 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

czytaj więcej

25 lipca 2016 13:32 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kołaczkowo, ul. Średzka

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl Kołaczkowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kołaczkowo, ul. Średzka Numer ogłoszenia: 154595 - 2016; data...

czytaj więcej

25 lipca 2016 11:14 | Przetargi

Przedłużenie terminu do składania ofert na remonty świetlic wiejskich

Z uwagi na fakt, iż do dnia 22 lipca nie wpłynęła żadna oferta Urząd Gminy w Kołaczkowie wydłuża termin składania ofert do dnia 29 lipca 2016 roku. Gmina Kołaczkowo zamierza zrealizować następujące zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Budziłowie Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie ...

czytaj więcej

22 lipca 2016 09:12 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - wymiana podłogi sportowej w Gimnazjum w Kołaczkowie

Kołaczkowo: WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE Numer ogłoszenia: 149865 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej

13 lipca 2016 09:27 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na remonty świetlic wiejskich

Gmina Kołaczkowo zamierza zrealizować następujące zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Budziłowie Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie Termin realizacji zadań: 30 wrzesień 2016 Zapraszamy do złożenia ofert cenowych z podziałem na poszczególne zadania według załączonych...

czytaj więcej

13 lipca 2016 09:22 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na remonty świetlic wiejskich

Gmina Kołaczkowo zamierza zrealizować następujące zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Budziłowie Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie Termin realizacji zadań: 30 wrzesień 2016 Zapraszamy do złożenia ofert cenowych z podziałem na poszczególne zadania według załączonych...

czytaj więcej