Przetargi

18 stycznia 2017 09:56 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowych

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje o rozsrzygnięciu zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi: Część I - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki- 0,600 km Część II - Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo 0,303 km...

czytaj więcej

09 stycznia 2017 13:33 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp publikuje na stronie informacje z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo". Treśc informacji do pobrania w załączniku. Uwaga!!! Zgodnie...

czytaj więcej

05 stycznia 2017 13:49 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Kołaczkowo ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami drogowymi : Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo

czytaj więcej

05 stycznia 2017 08:22 | Przetargi

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn Budowa dróg gminnych ul. Sokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Dnia 3 stycznia 2017r. o godzinie 13:38 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo” następującej treści: Pytanie...

czytaj więcej

02 stycznia 2017 15:38 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa oleju opałowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w...

czytaj więcej

02 stycznia 2017 15:30 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

28 grudnia 2016 12:02 | Przetargi

Innormacja z otwarcia ofert przetargu nieobraniczonego na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych

Kołaczkowo 2016.12.28 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017”...

czytaj więcej

27 grudnia 2016 11:54 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017

Kołaczkowo 2016.12.27 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 14:45 | Przetargi

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka do skrzyżowania z drogą powiatową

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373573 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Przebudowa drogi gminnej w...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:53 | Przetargi

Przetarg na budowę dróg gminnych: ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373398 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Budowa dróg gminnych:...

czytaj więcej