Przetargi

23 grudnia 2016 14:45 | Przetargi

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka do skrzyżowania z drogą powiatową

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373573 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Przebudowa drogi gminnej w...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:53 | Przetargi

Przetarg na budowę dróg gminnych: ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373398 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Budowa dróg gminnych:...

czytaj więcej

17 grudnia 2016 15:21 | Przetargi

Przetarg na dostawę węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017

Ogłoszenie nr 369108 - 2016 z dnia 2016-12-16 r. Kołaczkowo: Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czytaj więcej

17 grudnia 2016 15:19 | Przetargi

Przetarg na dostawę oleju opałowego do Gminy Kołaczkowo- jej jednostek podległych

Ogłoszenie nr 369112 - 2016 z dnia 2016-12-16 r. Kołaczkowo: Dostawa oleju opałowego do Gminy Kołaczkowo- jej jednostek podległych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czytaj więcej

25 lipca 2016 13:44 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Piaskowa

Kołaczkowo: Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Piaskowa Numer ogłoszenia: 154301 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

czytaj więcej

25 lipca 2016 13:32 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kołaczkowo, ul. Średzka

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl Kołaczkowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kołaczkowo, ul. Średzka Numer ogłoszenia: 154595 - 2016; data...

czytaj więcej