Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

27 sierpnia 2019 10:01 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na dobudowę altany drewnianej do istniejącego budynku remizy strażackiej w Kołaczkowie.

Załączniki:

Treść zapytania ofertowego [580.12 KB]

Formularz oferty - załącznik nr 1 [17.19 KB]

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 [62.63 KB]

Projekt budowlany (oświadczenie o zmianie drewna) [7.26 MB]

Przedmiar robót [65.85 KB]