Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

09 września 2019 15:08 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa drogi w miejscowości Grabowo Królewskie - Zieliniec - Żydowo

Załączniki:

Treść ogłoszenia [159.49 KB]

SIWZ [7.57 MB]

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty [39.36 KB]

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy [14.99 KB]

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej [15.79 KB]

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy - zawierajacy ogólne warunki umowy [259.24 KB]

Kosztorys ofertowy [7.86 MB]

Przedmiar robót [956.39 KB]

Dokumentacja techniczna [18.4 MB]