Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

24 września 2019 12:10 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa drogi w miejscowości Grabowo Królewskie - Żydowo - Zieliniec". FEZP.271.12.2019

Załączniki:

Treść zawiadomienia [404.25 KB]