Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

08 stycznia 2020 12:35 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Załączniki:

Plan zamówień 2020 [328.43 KB]