Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Ubepieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020"

13 listopada 2017 12:59 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020”

do realizacji zamówień zostały wybrane oferty:
część I – oferta nr 4- łączna liczba punktów 71,3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Poznaniu

część II – oferta nr 3-łaczna liczba  punktów 78,4

Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo w Koninie
Oferty nr 3 i4 otrzymały największą ogólną  liczbą punktów , tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszych.
Punktacja poszczególnych ofert została wykazana w załączniku  do niniejszego zawiadomienia.

Przeczytano: 353 razy.| Wydrukuj

Do góry