Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

15 grudnia 2017 11:12 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

                                                                            Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Termin płatności

1

Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o.

ul. Bitwy pod Sokołowem 6

62-300 Września

254 700,00

30 dni

2

Spółka Jawna T&J

Tyrakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

243 368,10

30 dni

Zamawiający informuje, że na rok 2017 zabezpieczył środki finansowe na w/w zadanie w kwocie brutto: 252 900,00 złotych

Termin wykonania zamówienia  do 31.12.2018 rok,  warunki płatności zgodnie z określonymi
 w SIWZ i ofertach.

 

Przeczytano: 246 razy.| Wydrukuj

Do góry