Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +"

28 maja 2018 10:40 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 25 maja 2018 roku

 

FEZP.271.6.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +”, nr ogłoszenia BZP 555340-N-2018, data zamieszczenia 09 maja 2018 roku.

 

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na adaptację pomieszczeń w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Dnia 25 maja 2018 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.

Gmina Kołaczkowo unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Przeczytano: 827 razy.| Wydrukuj

Do góry