Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

04 czerwca 2018 14:20 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe” do realizacji zadania została wybrana oferta nr 3:

Zakład Drogowo - Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

 

Oferta nr 3 otrzymała największą ogólną  liczbą punktów tj. 100, tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszej.

Punktacja poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62 – 600 Koło

 

46,90

40

86,90

2

Firma Usługowo – Handlowa „Anna”

Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62 – 200 Gniezno

 

40,44

40

80,44

3

Zakład Drogowo – Transportowy

Sławomir Begier

ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

60

40

100

Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) umowa może zostać zawarta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Zamawiający informuje również, że Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI, rozdział 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2.

 

Przeczytano: 706 razy.| Wydrukuj

Do góry