Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +.

12 lipca 2018 12:14 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 12 lipca 2018 r.

FEZP.271.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego      pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +” do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1:

Zakład Budownictwa Ogólnego

„INS - BUD” Kamil Parus

Drzewce 66, 62 – 410 Zagórów

 

Oferta nr 1 otrzymała największą ogólną liczbę punktów tj. 84, tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszej.


Punktacja poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Łączna ilość punktów

1

Zakład Budownictwa Ogólnego

„INS - BUD” Kamil Parus

Drzewce 66, 62 – 410 Zagórów

60

24

84

 

Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Zakład Budownictwa Ogólnego

„INS - BUD” Kamil Parus

Drzewce 66, 62 – 410 Zagórów,                                                                                                                                                                                                                              
2. Aa.

Przeczytano: 737 razy.| Wydrukuj

Do góry