Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie"

06 lutego 2019 14:11 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie"

Ogłoszenie numer 510035-N-2019 z dnia 2019-02-06

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W trybie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.02.2019 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 26.02.2019 r., godz. 10:15.


 

Ponadto, zmodyfikowano zapisy w SIWZ, tj.

 

  • wykreślono Przedmiar robót w pkt. 14.4.5.
  • dokonano zmian w pkt. 19 dopisując pkt. 19.8 i 19.9.
  • skorygowano formularz oferty w pkt. 9. dot. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 % na 5 %.

 

Wszelkie zmiany zaznaczono w SIWZ i formularzu oferty kolorem czerwonym.


Przeczytano: 1092 razy.| Wydrukuj

Załączniki:

Formularz oferty [65.41 KB]

Treść ogłoszenia [162.72 KB]

Przedmiar robót [4.22 MB]

Formularz 3.1. [63.08 KB]

Formularz 3.2. [64.85 KB]

Formularz 3.3. [65.44 KB]

Formularz 3.4. [64.22 KB]

Istotne dla stron postanowienia umowy (wzór umowy) [341.22 KB]

SIWZ [422.04 KB]

OPZ1-część formalna [24.98 MB]

OPZ2-BIOZ-część1 [24.98 MB]

OPZ2-BIOZ-część2 [337.3 KB]

OPZ2-BIOZ-część3 [811.32 KB]

OPZ2-BIOZ-część4-Tom I-część1 [27.17 MB]

OPZ2-BIOZ-część4-Tom I-część2 [13.68 MB]

OPZ2-BIOZ-część4-Tom II [1.72 MB]

OPZ2-BIOZ-część5-Tom I-część1 [23.23 MB]

OPZ2-BIOZ-część5-Tom I-część2 [10.31 MB]

OPZ2-BIOZ-część5-Tom II [908.12 KB]

OPZ2-BIOZ-część6 [15.53 MB]

OPZ2-BIOZ-część7 [7.97 MB]

OPZ2-BIOZ-część8 [765.35 KB]

OPZ2-BIOZ-część9 [7.83 MB]

OPZ2-BIOZ-część10 [488.7 KB]

OPZ3-PZT [811.32 KB]

OPZ4-Technologia-Tom I-część 1 [27.17 MB]

OPZ4-Technologia-Tom I-część 2 [14.35 MB]

OPZ4-Technologia-Tom II [1.72 MB]

OPZ5-Budowlanka-Tom I-część1 [22.37 MB]

OPZ5-Budowlanka-Tom I-część2 [11.16 MB]

OPZ5-Budowlanka-Tom II [908.29 KB]

OPZ6-Elektryka [16.87 MB]

OPZ7-Sanitarna [7.97 MB]

OPZ8-Charakterystyka energetyczna [765.35 KB]

OPZ9-STWiOR [7.83 MB]

OPZ10-Geologia [488.7 KB]

Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 15.02.2019 [491.71 KB]

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.02.2019 [1.12 MB]

Przedmiar robót do wyjasnień SIWZ z dnia 19.02.2019 [96.06 KB]

SIWZ - zmiana z dn. 19.02.2019 [424.44 KB]

Formularz oferty - korekta z dn. 19.02.2019 [65.54 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.02.2019 [51.59 KB]

Do góry