Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.:,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo"

27 listopada 2019 15:52 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony

pn. ,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo"

Ogłoszenie nr 628627-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

 

W dniu 02.12.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo  – znak sprawy FEZP.271.17.2019.

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje 

w załączniku - zapytania wraz z wyjaśnieniami. Ponieważ odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, termin złożenia ofert pozostaje niezmieniony.

Wszelkie zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ (projekt umowy – zmiana z dnia 03.12.2019 r.) zaznaczono kolorem czerwonym.

Przeczytano: 318 razy.| Wydrukuj

Do góry