Ogłoszenia

14 grudnia 2016 12:42 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20. 12. 2016 r. o godz. 13:30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20. 12. 2016 r. o godz. 13:30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Informacja z posiedzeń Komisji. 3.Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 4.Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej...

czytaj więcej

02 grudnia 2016 12:45 | Ogłoszenia

Wypłaty stypendium szkolnego

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w dniach 7 i 8 GRUDNIA 2016r. będzie wypłacane STYPENDIUM SZKOLNE na podstawie załączonych faktur i dowodów zakupu od godz. 10.00 do 15.00

czytaj więcej

30 listopada 2016 11:58 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej

30 listopada 2016 09:59 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.12.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.12.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Realizacja zaplanowanych inwestycji w br. 3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok 4. Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/ Wojciech...

czytaj więcej

25 listopada 2016 10:24 | Ogłoszenia

Gmina Kołaczkowo w 2016 roku zrealizowała zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kołaczkowie, ul. Średzka”.

Gmina Kołaczkowo w 2016 roku zrealizowała zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kołaczkowie, ul. Śr

czytaj więcej

22 listopada 2016 12:45 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Omówienie planu dowozów szkolnych. 3. Omówienie spraw...

czytaj więcej

22 listopada 2016 12:42 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Ustalenie projektu budżetu na 2017 rok. 4. Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady /-/...

czytaj więcej

16 listopada 2016 08:35 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury od stycznia do października 2016 r. 3. Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/Wojciech...

czytaj więcej

02 listopada 2016 07:20 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

czytaj więcej