Ogłoszenia

21 kwietnia 2020 08:32 | Ogłoszenia

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołaczkowo na rok 2020

Szanowni Mieszkańcy! W związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołaczkowo można składać do Urzędu Gminy w Kołaczkowie WNIOSKI na podstawie, których firma TW DACHY z Czermina będzie odbierać zdemontowane wyroby azbestowe. Szczegółowe...

czytaj więcej

25 marca 2020 08:18 | Ogłoszenia

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie pet

czytaj więcej

09 marca 2020 09:47 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie w się w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie w się w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Rozpatrzenie petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowie

czytaj więcej

27 lutego 2020 10:00 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

czytaj więcej

27 lutego 2020 09:58 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 03.03.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 03.03.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Kontrola wykazu umów i zleceń zawartych bez przetargu w 2019 r. przez Urz

czytaj więcej

14 lutego 2020 08:34 | Ogłoszenia

XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedsta

czytaj więcej

14 lutego 2020 08:29 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Współd

czytaj więcej

03 lutego 2020 15:02 | Ogłoszenia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu: ...

czytaj więcej

23 stycznia 2020 07:40 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwa

czytaj więcej