Ogłoszenia

02 listopada 2016 07:19 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.11.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.11.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych....

czytaj więcej

31 października 2016 13:23 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. o godz. 9:30 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad: Otwarcie Wyjazd w teren celem sprawdzenia melioracji pól na terenie gminy. Wizja lokalna stanu dróg na terenie gminy. Wolne głosy i wnioski. &nb

czytaj więcej

21 października 2016 08:02 | Ogłoszenia

Szkolenia dla sołtysów

Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego odział Poznań organizuje...

czytaj więcej

18 października 2016 08:11 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25.10.2016r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Ogłoszenie Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25.10.2016r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie.

czytaj więcej

06 października 2016 12:55 | Ogłoszenia

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

czytaj więcej

05 października 2016 10:15 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XVIII Sesja Rady Gminy Kolaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016 r. o godz.15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie

O G Ł O S Z E N I E XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie

czytaj więcej

27 września 2016 13:14 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.10.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.10.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania...

czytaj więcej