Ogłoszenia

06 grudnia 2018 10:07 | Ogłoszenia

II Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

II Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach...

czytaj więcej

01 grudnia 2018 14:14 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Informacja z posiedzeń Komisji. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,...

czytaj więcej

01 grudnia 2018 14:11 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2019 rok. Wolne głosy i wnioski. Przewodniczący Komisji /-/ Małgorzata...

czytaj więcej

01 grudnia 2018 14:09 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 03.12.2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 03.12.2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Przedstawienie informacji o planowanych pracach remontowych w placówkach...

czytaj więcej

02 listopada 2018 11:22 | Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 41 z obrad sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach...

czytaj więcej

30 października 2018 12:19 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o terminach polowań na terenie Gminy Kołaczkowo

W terminach : 22.11-25.11.2018r. 15.12-20.12.2018r. 09.01-13.01.2019r. na terenie OHZ Bieganowo obw. Nr 298 odbędą się polowania dewizowe pędzone na zwierzynę grubą oraz ptactwo.

czytaj więcej

24 października 2018 11:17 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Przyjęcie protokołu nr 46, 47, 48. Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej...

czytaj więcej