Ogłoszenia

11 października 2019 09:27 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11.30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11.30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie.

czytaj więcej

06 września 2019 09:38 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

czytaj więcej

06 września 2019 09:35 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad:

czytaj więcej

02 września 2019 09:30 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Kontrola wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.

czytaj więcej

29 sierpnia 2019 07:47 | Ogłoszenia

X Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

X Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstaw

czytaj więcej

23 lipca 2019 14:46 | Ogłoszenia

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Do dnia 16 sierpnia 2019 roku nie wpłynęła żadna oferta na partnera projektu. W zwiazku z powyższym termin składania dokumentów zostaje przedłużony do 23 sierpnia 2019 roku. * termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 27.08.2019 r.

czytaj więcej

25 czerwca 2019 09:21 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28.06.2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28.06.2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. ...

czytaj więcej

13 czerwca 2019 13:26 | Ogłoszenia

IX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

IX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad po

czytaj więcej

13 czerwca 2019 13:23 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 3.Przedstawienie informacji o realizowanej inwestycj

czytaj więcej