Ogłoszenia

27 października 2017 10:45 | Ogłoszenia

Informacja dotycząca realizacji projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo

Gmina Kołaczkowo informuje, że rozpoczyna realizację projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów...

czytaj więcej

26 października 2017 13:26 | Ogłoszenia

XXXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XXXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej

26 października 2017 13:24 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie w się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie w się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Wykonanie uchwał Rady Gminy od października 2016r. Kontrola działalności świetlic wiejskich w Borzykowie, Sokolnikach i Kołaczkowie od października...

czytaj więcej

25 października 2017 11:03 | Ogłoszenia

Ogłoszenie

Od dnia 30.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Bieganowie zajęcia będą rozpoczynały się o godzinie 8:30

czytaj więcej

19 października 2017 10:35 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 26.10.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 26.10.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Omówienie proponowanych stawek podatkowych. Omówienie...

czytaj więcej

19 października 2017 10:33 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2018...

czytaj więcej

12 października 2017 08:11 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja z posiedzeń Komisji. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej...

czytaj więcej

10 października 2017 07:28 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Omówienie planu dowozów szkolnych. Godziny pracy świetlic...

czytaj więcej

04 października 2017 10:42 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Kołaczkowo 2017.10.04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci...

czytaj więcej

25 września 2017 09:51 | Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu”

Gmina Kołaczkowo zaprasza do skłądania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu” Szczegółowy...

czytaj więcej