Ogłoszenia

25 października 2017 11:03 | Ogłoszenia

Ogłoszenie

Od dnia 30.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Bieganowie zajęcia będą rozpoczynały się o godzinie 8:30

czytaj więcej

19 października 2017 10:35 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 26.10.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 26.10.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Omówienie proponowanych stawek podatkowych. Omówienie...

czytaj więcej

19 października 2017 10:33 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2018...

czytaj więcej

12 października 2017 08:11 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja z posiedzeń Komisji. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej...

czytaj więcej

10 października 2017 07:28 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Omówienie planu dowozów szkolnych. Godziny pracy świetlic...

czytaj więcej

04 października 2017 10:42 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Kołaczkowo 2017.10.04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci...

czytaj więcej

25 września 2017 09:51 | Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu”

Gmina Kołaczkowo zaprasza do skłądania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu” Szczegółowy...

czytaj więcej

18 września 2017 15:56 | Ogłoszenia

XXX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 26.09.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

XXX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 26.09.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o...

czytaj więcej

12 września 2017 10:31 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Kołaczkowo z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo Stanowisko głównego księgowego do obsługi jednostek oświatowych ( nazwa stanowiska ) Na podstawie art. 11, art. 13 Ustawy...

czytaj więcej