Ogłoszenia

16 września 2020 15:01 | Ogłoszenia

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Wręczenie nagród dla prymusa szkoły. 5.Wręczenie nagród dla uczniów...

czytaj więcej

16 września 2020 14:57 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów nr 15 i 16. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie&...

czytaj więcej

16 lipca 2020 12:42 | Ogłoszenia

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedsta

czytaj więcej

16 lipca 2020 12:29 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gorazdowo.

czytaj więcej

23 czerwca 2020 10:27 | Ogłoszenia

Zmiana terminu Posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej.

Został przesunięty termin Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej na dzień 29.06.2020 r. o godz. 13.00. Proponowany porządek obrad pozostaje bez zmian.

czytaj więcej

16 czerwca 2020 12:40 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwa

czytaj więcej

16 czerwca 2020 12:39 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

czytaj więcej

27 maja 2020 08:45 | Ogłoszenia

XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 08.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 08.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad.

czytaj więcej

27 maja 2020 08:41 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.06.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.06.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Przedstawienie porządku obrad.

czytaj więcej

23 kwietnia 2020 08:13 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 27.04.2020 r. o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 27.04.2020 r. o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Kontrola informacji o stanie mienia komunalne

czytaj więcej