Ogłoszenia

29 października 2020 08:17 | Ogłoszenia

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.11.2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.11.2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie...

czytaj więcej

29 października 2020 08:14 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 02.11.2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 02.11.2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 17. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Kołaczkowo. Określenie ceny skupu żyta

czytaj więcej

26 października 2020 10:33 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie informuję, że ze względu na na wprowadzone ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2COVID-19, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zaplanowane na dzień 26.10.2020 r. zostało odwołane. &nbs

czytaj więcej

21 października 2020 14:47 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Przedstawienie informacji z działalności stołówek szkolnych. Przedstawienie...

czytaj więcej

14 października 2020 12:55 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 19.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 19.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie. Kontrola ściągalności podatków. Wolne głosy i wnioski. &nb

czytaj więcej

09 października 2020 09:47 | Ogłoszenia

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Przystąpienie i wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie...

czytaj więcej

16 września 2020 15:01 | Ogłoszenia

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Wręczenie nagród dla prymusa szkoły. 5.Wręczenie nagród dla uczniów...

czytaj więcej

16 września 2020 14:57 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów nr 15 i 16. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie&...

czytaj więcej

16 lipca 2020 12:42 | Ogłoszenia

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedsta

czytaj więcej

16 lipca 2020 12:29 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gorazdowo.

czytaj więcej