Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

30 czerwca 2017 21:48 | Ogłoszenia

Zapytanie o cenę na utwardzenie powierzchni działki nr 142 kostką betonową w miejscowości Grabowo Królewskie

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na utwardzenie powierzchni działki nr 142 kostką betonowa gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 15cm
w miejscowości Grabowo Królewskie gm. Kołaczkowo w terminie do dnia 07.07.2017r. zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Gmina załącza plan sytuacyjny dla planowanego utwardzenia. Termin realizacji zadania do końca września 2017r.

Zamawiający zwraca uwagę, że w kosztorysie ofertowym wskazano iż część materiałów zapewnia inwestor.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za wykonania zadania.

Uwaga: Do niniejszej oferty nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

 

Kontakt w sprawie oferty : Ilona Orakowska tel. 614380340, 503784865

lub Urząd Gminy w Kołaczkowie pokój nr 26

Załączniki:

Mapa [642.42 KB]

Kosztorys ofertowy [47.5 KB]