Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

30 czerwca 2017 21:50 | Ogłoszenia

Zapytanie o cenę na dobudowę altany drewnianej do świetlicy wiejskiej we Wszemborzu

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dobudowę altany drewnianej do świetlicy wiejskiej we Wszemborzu zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i projektem budowlanym. Termin realizacji zadania do końca września 2017r. Dla w/w zadania zostało wydane pozwolenie na budowę w związku z tym podczas realizacji zadania będzie wymagany kierownik budowy, a po wykonaniu zadania inwentaryzacja powykonawcza.

Termin składania ofert mija dnia 07.07.2017r. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za wykonania zadania.

Uwaga: Do niniejszej oferty nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

 

Kontakt w sprawie oferty : Ilona Orakowska tel. 614380340, 503784865

lub Urząd Gminy w Kołaczkowie pokój nr 26

Załączniki:

Kosztorys ofertowy [50.5 KB]

Projekt budowlany [4.61 MB]