Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

18 lipca 2017 13:47 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.07.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.07.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 33 i 34.
 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
 4. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków na terenie Gminy Kołaczkowo.
 6. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 7. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Krzywa Góra.
 8. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bieganowo..
 9. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Budziłowo.
 10. Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zieliniec.
 11. Przedstawienie wniosku o wykup nieruchomości w Sokolnikach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017r.
 14. Wolne głosy i wnioski.

 Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/   Danuta Grabowska