Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

20 lipca 2017 10:32 | Ogłoszenia

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Kołaczkowo” ogłasza PRZETARG OFERTOWY

OGŁOSZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Kołaczkowo” ogłasza

 

PRZETARG OFERTOWY

 na wykonanie prac konserwacyjnych na następujących rowach melioracyjnych:


1.    Rów- WT-7 (Budziłowo-Bielawy)- 4 847 mb
       Rowy- WT-7J, WT-7N, WT-7K, WT-7H (Budziłowo)- łączna długość 2 402 mb
2.    Rów- F-4C (Kołaczkowo)- 1 820 mb
3.    Rów- F-3a (Borzykowo)-  215  mb
4.    Rów- W-12-1 (Zieliniec)- 706  mb
5.    Rów- W-12-1-2 (Zieliniec)- 406  mb
6.    Rów- W-12-1-3  (Zieliniec)- 1 237  mb
7.    Rów- M-18 (Krzywa Góra)- 2 533 mb
8.    Rów- M-18 b (Krzywa Góra)- 665 mb

Zakres prac jest określony w przedmiarze robót.
Oferty- zawierające wypełniony przedmiar robót, w opieczętowanych kopertach należy składać na adres:
Romuald  Matuszewski, Budziłowo 28,  62-306 Kołaczkowo, z dopiskiem;  „oferta na rów .........................”
Przedmiar robót  do odbioru pod w/w adresem.
Telefon kontaktowy : 694-033-366
Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017   do godz.14.00 .
Kryterium wyboru oferty – 80 % cena i 20 % doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Przed podpisaniem umowy wybrany oferent jest zobowiązany do wpłacenia kaucji na rzecz Spółki w kwocie 3% wartości prac brutto. Termin wykonania prac – od 15.08.2017  do 31.10.2017 r.