Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

25 sierpnia 2017 11:15 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie w się w dniu 04.09.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie w się w dniu 04.09.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Kontrola działalności świetlic wiejskich w Żydowie, Cieślach Małych i Budziłowie od października 2016r.
  3. Wnioski i spostrzeżenia.

 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                        /-/Wojciech Tamborski