Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

01 września 2017 12:30 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 11.09.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 11.09.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31  Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

   Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu nr 12 i 13.
  3. Omówienie planu remontu placówek oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
  4. Reforma oświaty w Gminie Kołaczkowo i jej wpływ na finanse.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
  6. Omówienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok.
  7. Wolne głosy i wnioski.

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                 /-/ Małgorzata Jakubowska