Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

04 września 2017 13:03 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. o godz. 9:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Ogłoszenie

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. o godz. 9:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Wizja wykonanych inwestycji drogowych w Borzykowie, Żydowie  oraz w Sokolnikach.
  3. Wyjazd w teren celem sprawdzenia stanu pól i cieków wodnych.
  4. Omówienie spraw związanych ze stratami w rolnictwie spowodowanymi nawałnicą
    z dnia 11.08.2017 r.
  5. Omówienie kwestii odbioru ziemniaków.
  6. Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

                                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                              /-/ Jadwiga Stajkowska