Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

04 września 2017 13:09 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  3. Informacja z posiedzeń Komisji.
  4. Porozumienie w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej.
  5. Obciążenie stawki za zajęcie pasa drogowego dla internetu szerokopasmowego.
  6. Zamiar przystąpienia do uchwalenia MPZP w związku z wejściem w życie ustawy o oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na zabudowę mieszkaniową.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
  8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  9. Wolne głosy i wnioski.

 

 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                     /-/   Danuta Grabowska