Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

05 grudnia 2017 14:08 | Ogłoszenia

Komisja Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 05.12.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Komisja Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu  05.12.2017r. o godz. 15:00 w sali nr 31  Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

   Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
  4. Omówienie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
  5. Wolne głosy i wnioski.

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                 /-/ Małgorzata Jakubowska