Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

05 grudnia 2017 14:09 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 07.12.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 07.12.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 37 i 38.
 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
 4. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.
 5. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 7 lat.
 6. Omówienie zmian w gospodarce odpadami od lipca 2018r.
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat (dot. pojemników na odzież używaną).
 8. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2018r.
 10. Wyrażenie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Borzykowie.
 11. Informacja w sprawie zmian w prawie wodnym w zakresie wodociągów i kanalizacji.
 12. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo.
 13. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo.
 14. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Żydowo, Gmina Kołaczkowo.
 15. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Kołaczkowo, Gmina Kołaczkowo.
 16. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Grabowo Królewskie, Gmina Kołaczkowo.
 17. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Krzywa Góra, Gmina Kołaczkowo.
 18. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gałęzewice i Szamarzewo, Gmina Kołaczkowo.
 19. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gorazdowo, Gmina Kołaczkowo.
 20. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Łagiewki, Gmina Kołaczkowo.
 21. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Wszembórz, Gmina Kołaczkowo.
 22. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Budziłowo, Gmina Kołaczkowo.
 23. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
 24. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Zieliniec Gmina Kołaczkowo.
 25. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.
 26. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
 27. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 28. Wolne głosy i wnioski.

 

  Przewodniczący Rady

                                                                                                 /-/   Danuta Grabowska