Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

08 grudnia 2017 13:50 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.
  3. Wolne głosy i wnioski.

 

  Przewodniczący Rady

   Danuta Grabowska