Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

25 stycznia 2018 08:42 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej, odbędzie się w dniu 02.02.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej w dniu 02.02.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie informacji o dowozach uczniów spoza terenu Gminy Kołaczkowo.
  3. Omówienie podwyżki płac dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych.
  4. Wolne głosy i wnioski.

 

                                     Przewodniczący Komisji

                                       /-/ Michał Stefański