Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

30 stycznia 2018 09:48 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 05.02.2018r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu  05.02.2018r. o godz. 15:00 w sali

nr 31  Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

   Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Omówienie zarządzeń Wójta z 2017 r.
  4. Omówienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
  5. Wolne głosy i wnioski.

 

                                              Przewodniczący Komisji

                                             /-/ Małgorzata Jakubowska