Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

09 grudnia 2019 10:54 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. o godz. 12.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. o godz. 12.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2020 rok.
  3. Wolne głosy i wnioski.

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                            /-/  Jerzy Woś