Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

13 grudnia 2019 08:07 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Ustalenie stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 4. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołaczkowo na rok szkolny 2019/2020.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej sposobu sprzedaży części działki nr 67/1 obręb Szamarzewo.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej sposobu sprzedaży części działki nr 348 obręb Borzykowo.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
 8. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy Kołaczkowo.
 11. Informacja z posiedzeń komisji.
 12. Wolne głosy i wnioski


                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                       /-/   Danuta Grabowska