Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

16 stycznia 2020 09:49 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 20.01.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 20.01.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Kontrola SP w Grabowie Królewskim.
  3. Wolne głosy i wnioski

                           

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                       /-/  Adam Kruszyński