Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

03 lutego 2020 15:02 | Ogłoszenia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:         godz.   8.00 - 12.00
wtorek:             godz. 13.00 - 17.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek:             godz. 13.00 - 17.00
piątek:             godz.   8.00 - 12.00;

2) we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:         godz. 14.00 - 18.00
wtorek:             godz. 14.00 - 18.00
środa:             godz. 14.00 - 18.00
czwartek:             godz. 14.00 - 18.00
piątek:             godz. 14.00 - 18.00;

3) w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:         godz. 12.00 - 16.00
wtorek:             godz.   8.00 - 12.00
środa:             godz. 12.00 - 16.00
czwartek:             godz.   8.00 - 12.00
piątek:             godz.   8.00 - 12.00.
 

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2020 r. (dni ustawowo wolne od pracy):
1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 13 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (piątek), 11 czerwca (czwartek), 11 listopada (środa), 25 grudnia (piątek).

 

Informacje dla osób uprawnionych!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, składając stosowne oświadczenie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnikaz urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5) nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Do zainicjowania nieodpłatnej mediacji uprawniona jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Załączniki:

Informacje dla osób uprawnionych. [94.13 KB]

Punkty NPP - powiat wrzesiński [119.16 KB]

Lista jednostek NPP [283.54 KB]