Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

09 października 2020 09:47 | Ogłoszenia

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przystąpienie i wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
  6. Zamknięcie sesji.                                                      

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Danuta Grabowska