Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

14 października 2020 12:55 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 19.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 19.10.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie.
  3. Kontrola ściągalności podatków.
  4. Wolne głosy i wnioski.

                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                  /-/  Adam Kruszyński