Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

23 grudnia 2016 13:42 | Ogłoszenia

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat.
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
12. Uchwalenie budżetu gminy na 2017r.
- przedstawienie projektu budżetu
- opinie komisji
- opinia RIO
- opinia wójta dot. poprawek i opinii RIO
- dyskusja
- głosowanie autopoprawek
- głosowanie projektu uchwały.
13. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Odpowiedzi na zapytania
17. Zamknięcie sesji.

                                                       Wiceprzewodniczący Rady

                                                              /-/ Jerzy Woś

Przeczytano: 798 razy.| Wydrukuj

Do góry