Ogłoszenia

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

17 stycznia 2017 11:54 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się  w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kołaczkowo.
10.Uzupełnienie sieci przystanków.
11.Zamiar przekształcenia Przedszkola „Jarzębinka” w Kołaczkowie poprzez likwidację Oddziału Zamiejscowego w Sokolnikach.
12.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Odpowiedzi na zapytania.
15.Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady
/-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 739 razy.| Wydrukuj

Do góry