Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

08 lutego 2017 14:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu nr 26 i 27 z komisji wspólnej.
3.Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017r.
4.Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.
5.Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.
6.Wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sokolniki.
7.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego zakupu licencji systemu komputerowego GEO-INFO i EGiB.
8.Określenie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
9.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
10.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
11.Omówienie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12.Wolne głosy i wnioski.
                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                                /-/Danuta Grabowska

Przeczytano: 918 razy.| Wydrukuj

Do góry