Ogłoszenia

XXV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 28.03.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

20 marca 2017 15:48 | Ogłoszenia

XXV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się  w dniu 28.03.2017r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2016-2018
 10. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie.
 11. Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017r.
 12. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
 14. Przystąpienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w m. Sokolniki.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.                                                                                          Przewodniczący Rady

Danuta Grabowska         

 

Przeczytano: 761 razy.| Wydrukuj

Do góry