Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 08.05.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

05 maja 2017 11:06 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 08.05.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016r.
  3. Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego oraz opracowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  4. Wnioski i spostrzeżenia.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                        /-/Wojciech Tamborski

Przeczytano: 832 razy.| Wydrukuj

Do góry