Ogłoszenia

XXVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 23.05.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

17 maja 2017 10:39 | Ogłoszenia

XXVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 23.05.2017r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w roku 2016r., oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w 2016r.
 10. Przyjęcie sołeckiej strategii rozwoju wsi Gałęzewice.
 11. Przyjęcie sołeckiej strategii rozwoju wsi Grabowo Królewskie.
 12. Przyjęcie sołeckiej strategii rozwoju wsi Wszembórz.
 13. Wyłonienie laureata Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017r.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady                    

                                                                                           /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 731 razy.| Wydrukuj

Do góry