Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.05.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

17 maja 2017 10:45 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.05.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Informacja z posiedzeń Komisji.
3.Omówienie regulaminu określającego sposób podziału środków, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczkowo.
4.Służebność przesyłu dla linii kablowych oraz lokalizacji dróg dojazdowych związanych z budową fermy wiatrowej na terenie gminy Kołaczkowo.
5.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
6.Przedłożenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium dla wójta za 2016r.
7.Wolne głosy i wnioski.

                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                     /-/   Danuta Grabowska


Przeczytano: 888 razy.| Wydrukuj

Do góry